Contoh Sambutan RT Lama Ke RT Baru Terpilih

Contoh Sambutan RT Lama Ke RT Baru Terpilih

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikumwarrahmatullahiwabarokatuh

Alhamdulillahirobbilalamin asyhadu’alla ilaahaillallahu wa asyhaduannamuhammadarraslullahu laahaulaa walaakuwwata illabilahil’aliyyul’adzim’ammaba’du

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua

Pertama-tama , marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat allah s.w.t atas segala limpahan rahmat-nya sehingga kita masih diberikan nikmat diantaranya niukmat iman, islam , dan sehat selalu.

Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yakni nabi besar Muhammad s.a.w beserta keluarganya, sahabatnya, termasuk kita sebagai pengikutnya hingga akhir jaman.

Sebelumnya  saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan bapak2 semua, untuk bersama sama menghadiri rapat warga dalam rangka serah terima kepengurusan RT lama kepada RT terpilih periode 2019-2022

Yang saya hormati bapak ketua rw 05 dan bpk sekdes desa saga  balaraja

Yang saya hormati tokoh masyarakat rt 08

Yang saya hormati guru kita….

Yang saya hormati bpk2 Pengurus Rt 08

Yang saya hormati seluruh warga RT 08 dan para tamu undangan mudah mudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang barokah.

Bapak dan ibu RT 08 semua , tanpa terasa dua tahun sudah saya lewati masa jabatan sebagai  ketua RT  08 dan sebelumnya saya juga ucapkan selamat kepada ketua dan wakil ketua rt terpilih yang beru,yaitu Bapak Sugiyanto Dan Bapak…

Baik bapak-bapak dan ibu2 semua , izinkan saya sebagai pegurus RT lama untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban saya atas program kerja selama menjadi ketua RT 08

  1. Program pemasangan conblok
  2. Pembuatan tenda

Demikian beberapa program kerja yang telah saya jalankan semoga bisa bermanfaat untuk semua warga. Serta tidak lupa saya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh warga RT 08 yang telah banyak membantu dan mendukung program ke RT-an,dan saya ucapkan terima kasih kepada para

Donatur , yang sudah menginfakan rejekinya. Mudah mudahan, Allah s.w.t akan membalas dengan  berlipat ganda. Dan kepada seluruh warga kami mohon untuk bisa membantu kembali dan bekerja sama serta mendukung program kepengurusan RT yang baru. Tidak lupa saya atas nama pribadi mewakili keluarga serta para pengurus, memohon maaf apabila selama saya menjalankan kepengurusan kurang maksimal dalam melayani seluruh warga RT 08. Mungkin hanya ini sambutan yang dapat saya sampaikan.

Billahitaufiq wal hidayah. Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabaraakaatuh.  

 

Balaraja 15 juni 2019

 

maryono

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: