Tata Cara Sholat Tahajud

 

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang Tata Cara Sholat Tahajud, kita juga perlu tau lebih dalam Apa Itu Sholat Tahajud?

Menurut NU Online, makna dari Sholat Tahajud secara bahasa berarti upaya melawan atau meninggalkan tidur. Sementara itu, dalam artian fiqih, sholat Tahajud ialah sholat sunnah pada malam hari yang dilakukan setelah tidur. Hukum Sunnah sholat Tahajud bersifat muakkad yang berarti sangat kuat. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW selalu melakukannya. jadi tata cara sholat Tahajud yang benar itu bagaimana, ya? dan, apa saja bacaan sholat Tahajud? yuk simak artikel di bawah ini,

Bagaimana Tata Cara Sholat Tahajud Yang Benar?

Berikut ini tata cara sholat Tahajud dan bacaannya:

 1. Niat Sholat Tahajud

  Pertama, baca niat sholat Tahajud dengan bacaan berikut:

  Ushallî sunnatat tahajjudi rak‘ataini lillâhi ta‘âlâ.

  Artinya yaitu: “Aku berniat sholat sunnah Tahajud dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

  Atau

  Ushallii sunnata-t-tahajjudi rak’ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta’alla.

  Artinya yaitu: “Aku berniat untuk sholat sunnah Tahajud dua rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta’ala.”

 2. Takbiratul Ihram

  Mengucapkan takbir sambil mengangkat tangan.

 3. Doa Iftitah

  Membaca doa iftitah.

 4. Surah Al Fatihah

  Setelah doa iftitah, bacaan dilanjutkan dengan surah Al Fatihah.

 5. Surat dalam Al Qur’an

  Kemudian, baca salah satu surat yang ada dalam Al Qur’an.

 6. Rukuk

  Melakukan gerakan rukuk dengan bacaannya.

 7. I’tidal

  Melakukan i’tidal disertai bacaannya.

 8. Sujud

  Melakukan sujud dengan bacaannya.

 9. Duduk di antara dua sujud

  Melakukan duduk di antara dua sujud dengan bacaannya.

 10. Sujud

  Kembali sujud disertai bacaan gerakan sujud.

 11. Berdiri

  Berdiri untuk masuk ke rakaat kedua.

 12. Mengulang rakaat pertama

  Ulangi gerakan dan bacaan-bacaan gerakan rakaat pertama dari cara ke-4 hingga cara ke-10.

 13. Tahiyat akhir di rakaat kedua

  Setelah sujud, duduk tahiyat akhir pada rakaat kedua dengan bacaannya yang sama seperti bacaan sholat fardhu.

 14. Salam

  Mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam ke arah kanan lalu ke arah kiri.

 15. Doa Setelah Tahajud

  Menurut NU Online, inilah doa setelah sholat Tahajud:

  Allâhumma rabbanâ lakal hamdu. Anta qayyimus samâwaati wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal-hamdu anta maalikus samâwâti wal-ardhi wa man fii hinna. 

  Wa lakal hamdu anta nuurussamawaati wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu antal haqq. Wa wa‘dukal haqq. Wa liqâ’uka haqq. Wa qauluka haqq. Wal jannatu haqq. Wan nâru haqq. Wan nabiyyûna haqq. 

  Wa Muhammadun shallallâhu alaihi wasallama haqq. Was sâ‘atu haqq. Allâhumma laka aslamtu. Wa bika âmantu. Wa ‘alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khâshamtu. Wa ilaika hâkamtu. 

  Faghfir lii mâ qaddamtu, wa mâ akhkhartu, wa mâ asrartu, wa mâ a‘lantu, wa mâ anta a‘lamu bihi minnî. Antal muqaddimu wa antal mu’akhkhiru. Lâ ilâha illâ anta. Wa laa haula, wa lâ quwwata illâ billâh.

  Arti dari bacaan sholat Tahajud tersebut yaitu:

  “Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk yang ada di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau lah penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. 

  Segala puji bagimu, Engkau lah cahaya langit, bumi, dan segala makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau Maha Benar. Janjimu benar. Pertemuan denganmu kelak itu benar. Firmanmu benar adanya. Surga itu nyata. Neraka pun demikian. 

  Para nabi itu benar. Demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari Kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepada-Mu aku berserah. Hanya kepada-Mu juga aku beriman. Kepada-Mu aku pasrah. Hanya kepada-Mu aku kembali. 

  Karena-Mu aku rela bertikai. Hanya pada-Mu dasar putusanku. Karenanya, ampunilah dosaku yang lalu dan yang kemudian, baik itu dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih Engkau ketahui ketimbang aku. 

  Engkau Maha Terdahulu dan Engkau Yang Maha Terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau. Tidak ada daya upaya serta kekuatan selain pertolongan Allah SWT.”

 

Yuk. rajin sholat Tahajud!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: